רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון יוטיוב טוויטר לינקדין פייסבוק
     
דוחות שימושיים    
? איזו תשואה השיגה הקופה שלי בשנה החולפת xx
איזו תשואה השיגה הקופה שלי בשנה החולפת
בהשוואה למדד המניות, מדד אג"ח או שער הדולר
xx

במערכת להשוואת קופות גמל תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קופות הגמל הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן העולה על שנה.
מה ניתן להפיק באמצעות המערכת ?
מקורות המידע והנחות המערכת